Välj produkt

Köp tillstånd

Kvittens

Nyttoparkeringskort - Vård och omsorg - År

1 år

Nyttoparkeringskortet gäller i gatu- och kvartersmark som omfattas av lokal trafikföreskrift i Skövde kommun. Tillståndet får endast nyttjas för yrkesmässig verksamhet som är i behov av tillgång till sitt fordon i tjänst. Fordonet ska vara uppmärkt firmabil.

Vid parkering krävs att ni startar en digital parkering hos SMS Park på parkeringszon 41001 för att tillståndet ska vara giltigt.

För fullständiga villkor; se nedan samt på skovde.se/nyttoparkering

Observera: Tillståndet är giltigt i maximalt 3 timmar i följd.

Skövde, Sverige

Tidsregler
Dag Från Till
Alla Dagar 00:00 23:59

  • Pris : 1 500 kr
  • varav moms: 300 kr