Parkeringstillstånd

Apenda AB Test

Tillståndet gäller i mån av plats. Tillståndet går att förnya automatiskt varje månad.

300 kr

Fri plats innebär att du kan parkera i mån av plats. Ingen platsgaranti kan däför ges

Apenda AB Test

Tillståndet gäller i mån av plats. Tillståndet går att förnya automatiskt varje månad.

500 kr

Fri plats innebär att du kan parkera i mån av plats. Ingen platsgaranti kan däför ges

Apenda AB Test

Tillståndet gäller i mån av plats. Tillståndet går att förnya automatiskt varje månad.

700 kr

Fri plats innebär att du kan parkera i mån av plats. Ingen platsgaranti kan däför ges

Apenda AB Test

Här krävs Elbil för att köpa detta tillstånd.

800 kr

Fri plats innebär att du kan parkera i mån av plats. Ingen platsgaranti kan däför ges