Parkeringstillstånd

Månad

Orust Kommun

Tillstånd för en månad

500 kr

Fri plats innebär att du kan parkera i mån av plats. Ingen platsgaranti kan därför ges

Halvår

Orust Kommun

Tillstånd för 6 månader

1 400 kr

Fri plats innebär att du kan parkera i mån av plats. Ingen platsgaranti kan därför ges

Ett år

Orust Kommun

Tillstånd för ett år

1 900 kr

Fri plats innebär att du kan parkera i mån av plats. Ingen platsgaranti kan därför ges